Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Toạ đàm khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng”

10:40 21/12/2021

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Đến tham dự buổi Tọa đàm có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; đồng chí Lâm Văn Giàu - Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Châu Quốc Hùng - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Long Xuyên; ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng khoa Lý luận cơ sở; ThS. Đỗ Thanh Nhàn - Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; ; ThS. Lê Nhung - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Lãnh đạo các Khoa, Phòng và các thầy, cô của Trường.

Ban Tổ chức nhận được 20 bài viết của tác giả, các nhà khoa học trong và ngoài Trường; các bài viết đều được chọn đăng trong kỷ yếu Toạ đàm. Toạ đàm đã nghe 06 phát biểu tham luận và 04 ý kiến thảo luận, trao đổi.

Đồng chí Lâm Văn Giàu - Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát biểu tham luận

Đồng chí Châu Quốc Hùng - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang phát biểu tham luận

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Long Xuyên phát biểu tham luận

Tọa đàm khẳng định sự cần thiết phải vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Xác định những nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI cần đưa vào nội dung bài giảng ở các phần học thuộc chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị. Qua đó phát hiện để đề xuất, hình thành những nội dung nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong thời gian tới, vừa góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho tỉnh nhà, vừa góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống./.

các tin khác