Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị triển khai quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn

11:28 11/07/2021

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị

Đến dự và Chủ trì Hội nghị điểm cầu trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Ban, Bộ ngành Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang

Đại biểu tỉnh tham dự tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang có đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cọp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Năm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Võ Chí Trung - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; về phía lãnh đạo nhà Trường có: TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng; các đồng chí Ban Giám hiệu và Trưởng, Phó các Phòng, Khoa.

Hội nghị được nghe GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn. Một số nội dung quy định về Trường Chính trị chuẩn; các mức độ, thời gian đánh giá; tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1, Trường Chính trị chuẩn mức 2; quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian đánh giá các tiêu chí để công nhận Trường Chính trị chuẩn là 5 năm trở về trước, kể từ thời điểm trường nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận. Việc công nhận Trường Chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác. Nguyên tắc đánh giá, công nhận Trường Chính trị chuẩn tuân thủ đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan và công khai, minh bạch.

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại điểm cầu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn và sẽ tạo điều kiện để Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt Trường Chính trị chuẩn trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị: PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc rất vui mừng được GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt, chỉ đạo thực hiện Quy định 11 của Ban Bí thư. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt sâu sắc toàn diện và dành tình cảm tâm huyết đối với việc thực hiện Quy định 11 và sự phát triển của hệ thống Học viện và Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Trường Chính trị phát biểu tham luận bày tỏ tình cảm và trách nhiệm sâu sắc trong việc triển khai thực hiện Quy định 11 của Ban Bí thư. Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo các Trường Chính trị tỉnh, thành phố Trung ương. Để triển khai thực hiện theo Quy định 11 về nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng chí PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đề nghị lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới tích cực, chủ động triển khai thực hiện Quy định 11 theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo Quy định 11. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tích cực, chủ động xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định 11. Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy định 11. Tích cực, chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất để đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ giảng viên của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao năng lực điều kiện để đáp ứng các điều kiện quy định về đội ngủ giảng viên, thể chế theo Quy định 11. Đồng chí PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đề nghị lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy tạo điều kiện giúp đỡ cho các Trường Chính trị các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, nguồn lực để sớm hoàn thiện các quy định về Trường Chính trị chuẩn cấp độ 1, cấp độ 2 trong thời gian tới. Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị cảm ơn GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đến dự phát biểu ý kiến sâu sắc để Hội nghị tổ chức thành công tốt đẹp./.

các tin khác