Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên Chính và tương đương Khóa 21

03:15 12/09/2023

Chiều ngày 12/9/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên Chính và tương đương Khóa 21 năm 2023. ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

Quang cảnh buổi khai giảng

Lớp học có 71 học viên là Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường trao Quyết định phân công chủ nhiệm lớp

Nội dung chương trình học gồm Chương trình có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận, cụ thể: Phần I: Kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo; Phần II: Kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo; Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận.

Chủ nhiệm và Ban cán sự lớp

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS. Huỳnh Đức Hiền nêu rõ đây là khóa học trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho các học viên; các đồng chí sẽ được các giảng viên và các giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn học tập. Đặc biệt, ở mỗi chuyên đề học tập, các đồng chí sẽ được giảng viên cập nhật, lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với tình hình đất nước, địa phương, nhất là những kinh nghiệm, mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay góp phần nâng cao độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. Chương trình đào tạo của lớp học nhằm chuẩn hóa và trang bị những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đề nghị các học viên chấp hành nghiêm các quy định của Nhà trường và Ban Tổ chức lớp học, tích cực tham gia các hoạt động do Trường tổ chức nhằm hoàn thành khóa học đạt kết quả tốt và kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Bửu Điền

các tin khác