Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh An Giang K72.B39.AG và K72.B44.AG

10:30 28/06/2023

Chiều ngày 28/6, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viên Chính trị khu vực II tổ chức Lễ Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh An Giang K72.B39.AG và K72.B44.AG, khóa học 2021-2023. Dự Lễ Bế giảng có PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Khen thưởng học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt

Hai lớp cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung tỉnh An Giang K72.B39.AG và K72.B44.AG có 102 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu 19 môn và 6 chuyên đề ngoại khóa, qua đó giúp trang bị có hệ thống về thế giới quan và phương pháp luận khoa học, tính cách mạng và giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp học viên củng cố lập trường, tư tưởng, kiên định con đường, mục tiêu lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, gắn hoạt động lý luận với thực tiễn nhằm phục vụ tốt hơn công việc tại địa phương, đơn vị công tác. Kết thúc lớp học, 102 học viên đã hoàn thành chương trình học tập, được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện, chúc mừng các học viên được nhận Bằng tốt nghiệp, đồng thời mong muốn các học viên tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

các tin khác