Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B154

09:38 27/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B154 niên khoá 2021 - 2022.

 

Đại biểu, thầy cô giáo và học viên tham dự khai giảng lớp TCLLCT - HC B154

Đến dự Khai giảng có đồng chí Huỳnh Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các đồng chí lãnh đạo Phòng, Ban Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các thầy cô giáo Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B154.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao quyết định giáo viên chủ nhiệm cho cô Dương Thị Bích Thủy

Đồng chí Huỳnh Đức Hiền phát biểu tại lễ khai giảng

Trong thời gian học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính; nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức. Cuối khóa học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế và thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận./.

các tin khác