Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở

03:17 20/04/2021

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh An Giang” do TS. Hồ Ngọc Trường làm chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở

Đến dự nghiệm thu đề tài có đồng chí Đoàn Thị Hương Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước - Phản biện 1, đồng chí Nguyễn Ngọc Mộng Kha - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ - phản biện 2, các đồng chí ủy viên Hội đồng nghiệm thu: Lâm Văn Giàu, Lê Quang Vinh, Dương Xuân Dũng; giảng viên và các đồng chí Hội đồng khoa học Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng, TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng, chủ nhiệm đề tài.

Các đại biểu tham dự nghiệm thu phát biểu, thảo luận

Mục tiêu Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để góp phần nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, từ đó nâng cao năng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, của chính quyền cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TS. Nguyễn Hữu Thịnh  kết luận tại buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở

Sau khi nghe ý kiến nhận xét, thảo luận của các nhà khoa học tham gia Hội đồng và đại biểu tham dự, TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở có ý nghĩa thiết thực cả lý luận và thực tiễn. Đề tài mang tính thời sự và có tính ứng dụng cao. Kết quả nghiên cứu đề tài phục vụ đắc lực cho việc bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Quá trình thực hiện đề tài công phu, nghiêm túc, đúng tiến độ đề ra. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua kết quả nghiệm thu đề tài. Kết quả đề tài đạt 95/100 điểm, xếp loại xuất sắc./.

các tin khác