Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đại hội Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2023 - 2025

09:23 28/10/2022

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đại hội Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng được Đảng bộ Trường lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Tài - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Nhung - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu; các đồng chí Bí thư; Phó Bí thư Chi bộ các Phòng, Khoa và toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng.

Đại biểu và tập thể đảng viên Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng

Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng có 09 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của chi bộ; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các Nghị quyết, nhất là các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Tập thể đảng viên Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng

Chi ủy đã tập trung lãnh đạo Khoa, tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện, làm tốt chức năng vận động cán bộ, giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua củaTrường. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Chi bộ khoa Xây Dựng Đảng chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt Đại hội

Chi bộ thực hiện phổ biến và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Trường đến 100% đảng viên. 100% đảng viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên 100% đảng viên. Phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Nhung - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu thay mặt Đảng ủy Trường chúc mừng, ghi nhận Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm rất cao Đại hội nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2025, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu. Đảng ủy Trường đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Đại hội.

Mặc dù còn có những mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng chúng ta khẳng định rằng Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 đề ra. Về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có xây dựng nhiều mô hình: “Dạy tốt”, “Dân chủ”, “Trồng cây xanh trong khuôn viên Trường” và có nhiều đảng viên tham gia đăng ký đề tài cơ sở, tham gia viết bài Hội thảo, tọa đàm… đã góp phần rất đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường, hướng đến sớm đạt chỉ tiêu Trường chính trị chuẩn và nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã vượt và đạt chỉ tiêu đề ra, đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Chi bộ.

Với quyết tâm của Chi ủy nhiệm kỳ này, đề ra các chỉ tiêu của Nghị quyết thực hiện cả nhiệm kỳ là rất phấn khởi, tôi tin chắc rằng nhờ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua nên mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2025 sẽ đạt và vượt hơn nữa, nhưng phải có sự quyết tâm của cả tập thể Chi bộ và các đồng chí có quá trình gắn bó với Chi bộ trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng, để không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Chi bộ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Nhung nhấn mạnh, Chi bộ Khoa Xây Dựng Đảng phải quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát. Đây là Chi bộ có số lượng đảng viên đông của Đảng bộ Trường. Do đó, cần thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề một cách đầy đủ, đảm bảo chất lượng giám sát. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, góp ý thẳng thắn để mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên ngày càng hoàn thiện và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Ngay sau Đại hội, đồng chí Lê Nhung đề nghị Chi ủy mới sớm hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo kết quả Đại hội về Đảng ủy Trường để chuẩn y Chi ủy ổn định đi vào hoạt động. Chi ủy Chi bộ Khoa ban hành quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025 trên tinh thần kế thừa và phát huy các kết quả của nhiệm kỳ trước. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Chi ủy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Chi ủy.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các Đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2023 - 2025./.

LN

các tin khác