Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B162

11:25 20/12/2023

Chiều 19/12/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B162 (hệ vừa học vừa làm). Kết quả, có 78 học viên được xét tốt nghiệp, trong đó có 4 học viên đạt loại giỏi, 54 học viên đạt loại khá và 20 học viên đạt loại trung bình.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Qua 16 tháng học tập, lớp đã hoàn thành chương trình học tập với khối kiến thức: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; nghiên cứu thực tế...

Nguồn: Báo An Giang

các tin khác