Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A90 năm 2022

04:43 10/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, chiều ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A90 năm 2022.

Đại biểu, thầy cô và học viên tham dự Lễ Khai giảng khóa học

Đến tham dự Lễ Khai giảng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; lãnh đạo các Khoa, Phòng; thầy, cô của Trường và 50 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A90.

TS. Hồ Ngọc Trường trao Quyết định Ban cán sự lớp

Trong thời gian học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính; nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức. Cuối khóa học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế và thi Tốt nghiệp hoặc viết Khóa luận.

TS. Hồ Ngọc Trường phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệt liệt chúc mừng 50 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A90 tham gia khóa học. Đồng chí Hiệu trưởng khẳng định: sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, thực hiện lời chỉ dạy của Bác, từ khi thành lập đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức bổ trợ và đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ, phương pháp học tập đúng đắn, khoa học, xác định thời gian tham gia lớp học là cơ hội để tập trung nâng cao trình độ. Các đồng chí học viên sắp xếp thời gian, công việc cơ quan và gia đình tham dự đầy đủ nội dung, chương trình khóa học; chấp hành nội quy, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; chủ động, tích cực trong học tập, gắn lý luận với thực tiễn công tác. Chủ nhiệm lớp quan tâm theo dõi, quản lý lớp học, giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên theo đúng quy chế, quy định nhà Trường. Đồng chí Hiệu trưởng chúc sức khỏe thầy, cô và các đồng chí học viên, chúc khóa học thành công tốt đẹp và cuối khóa 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp./.

các tin khác