Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở (lớp 1) năm 2023

08:58 09/10/2023

Quang cảnh lễ Khai giảng

Lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở (lớp 1) được tổ chức dưới hình thức trực tiếp có 68 học viên, đối tượng học viên là là cán bộ, cấp ủy và quy hoạch cấp ủy ở cơ sở, và lớp được tổ chức trong 5 ngày, với 7 chuyên đề, viết bài thu hoạch cuối khóa.

ThS Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu lễ khai giảng ThS Nguyễn Thành Nhân khẳng định: Học tập là quyền và nghĩa vụ của Cán bộ, Đảng viên, Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng, chỉ đạo Nhà trường thực hiện và các đồng chí đã được cử tham gia lớp này. Lớp Bồi dưỡng sẽ cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Đề nghị các đồng chí tập trung tham gia lớp đầy đủ, cùng với các giảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung để cùng hoàn thành nhiệm vụ học./.

Tin,ảnh: Bửu Điền

các tin khác