Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B167 năm 2022

08:13 02/11/2022

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B167.

Đến tham dự Lễ Khai giảng có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa của Trường và 79 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung B167.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định Ban Cán sự lớp

Học viên khi tham gia khóa học sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Về tình hình nhiệm vụ của tỉnh An Giang; đi nghiên cứu thực tế cuối khóa; thi Tốt nghiệp hoặc viết Khóa luận cuối khóa.

ThS. Nguyễn Thành Nhân phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệt liệt chào mừng 79 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B167 tham dự Lễ Khai giảng. Đồng chí Phó Hiệu trưởng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi" và Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta. Đảng ta cũng xác định giáo dục lý luận chính trị là nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các Văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đây là yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Tỉnh, đã rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và quy hoạch ở cơ sở; Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng khẳng định việc triển khai các lớp Trung cấp Lý luận chính trị là hoạt động góp phần thực hiện khâu đột phá thứ 2 trong 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định là: “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các đồng chí học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ học tập đúng đắn. Tự giác thực hiện nội quy, quy chế của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Trường nhất là quy định ứng xử văn hóa của Trường; đoàn kết thống nhất, hỗ trợ nhau, sắp xếp gia đình, công việc để tham gia học tập nhằm đem lại kết quả cao nhất; đồng thời phải tích cực tham gia các phong trào do Trường tổ chức phát động trong quá trình học tập. Giảng viên bằng kinh nghiệm của mình truyền đạt kiến thức cho học viên một cách tốt nhất, liên hệ thực tiễn, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học viên. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên theo đúng quy chế nhà Trường. Chủ nhiệm lớp và Ban Cán sự lớp thường xuyên quan tâm theo dõi lớp học làm cầu nối giữa học viên với Ban Giám hiệu, các thầy cô và các Phòng, Khoa nhà Trường./.

các tin khác