Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo Phát triển kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) góp phần xây dựng huyện nông thôn mới...

06:05 29/07/2023

Ngày 28/7/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Phát triển kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) góp phần xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do ThS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

TS. Hồ Ngọc Trường, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ trì Hội thảo.

Đ/c Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành phát biểu đóng góp ý kiến.

T/h. Ph Đông

các tin khác