Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19

04:02 19/11/2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 1332/UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 373/KH-MTTW-TUHCM ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Căn cứ Công văn 4286/BVHTTDL-VHCS ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (bắt đầu từ 20h00, ngày 19 tháng 11 năm 2021; thời lượng khoảng từ 30-45 phút).

Đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của những chiến sĩ hy sinh, những người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân cả nước, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác