Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học góp ý báo cáo tổng hợp đề tài đề “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”

02:46 17/04/2023

Ngày 11/4/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở với chủ đề “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”. Đề tài thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí theo Hợp đồng số 17/HĐ-KHCN-CS ngày 11/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng về hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Do ThS. Phan Thị Hoàng Mai giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm.

Đại biểu tham dự hội thảo

Đến dự Hội thảo có TS. Hồ Việt Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang và các đại biểu đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa chủ trì và các thành viên trong nhóm nghiên cứu đề tài.

ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Chủ tọa hội thảo phát biểu khai mạc hội thảo

Tại Hội thảo, ThS. Huỳnh Đức Hiền , Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Chủ tọa Hội thảo phát biểu đề dẫn. ThS. Huỳnh Đức Hiền nhấn mạnh: qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt những kết quả sau: một là, Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành xây dựng đề cương các chuyên đề, phân công nhiệm vụ các thành viên và thực hiện các thủ tục ký hợp đồng với Sở KHCN; hai là, xây dựng mẫu phiếu điều tra phỏng vấn và phát phiếu điều tra xã hội học, tiến hành khảo sát, đi thực tế tại các khu công nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích, xử lý kết quả điều tra xã hội học và nghiên cứu các tài liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu tiến hành viết chuyên đề và chủ nhiệm nhiệm vụ viết dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu; ba là, dự thảo Báo cáo khoa học cùng với các mẫu phiếu điều tra xã hội học, báo cáo kết quả điều tra xã hội học và các bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu công nghiệp đã được đóng thành Tập tài liệu và gửi cho các nhà khoa học và các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong buổi Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

ThS. Phan Thị Hoàng Mai, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu tổng hợp và chỉ rõ mục tiêu nhiệm vụ của đề tài, hệ thống hóa cơ sở lý luận, báo cáo số liệu thu thập được từ phiếu điều tra xã hội học, phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu thực tế tại các khu công nghiệp Bình Long, Bình Hòa và Xuân Tô, báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang từ đó đề xuất giải pháp cụ thể áp dụng vào thực tiễn. Ngoài ra kết quả nghiên cứu đề tài sau nghiệm thu còn được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy, học tập của các giảng viên và học viên của trường.

ThS. Phan Thị Hoàng Mai - Chủ nhiệm đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu

Các đại biểu của các Sở, Ban, Ngành và Hội đồng khoa học của Trường đã góp ý về nội dung, hình thức của báo cáo khoa học, những mặt đạt được, chưa đạt được và hạn chế trong kết quả báo cáo nghiên cứu, đồng thời thảo luận làm sâu sắc thêm những giải pháp kích thích thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (đặc biệt là vùng biên giới).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ThS. Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Chủ tọa Hội thảo đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Những đóng góp của quý vị đại biểu không chỉ có giá trị tại Hội thảo hôm nay giúp cho chủ nhiệm hoàn thiện nội dung Báo cáo khoa học, mà còn đóng góp cho sự phát triển của các khu công nghiệp ở An Giang trong thời gian tới, qua đó góp phần phát triển kinh tế  - xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đề ra. Đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các góp ý của các nhà khoa học và quý vị đại biểu.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí ThS. Huỳnh Đức Hiền, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu sẽ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo khoa học đảm bảo nội dung, hình thức và hàm lượng khoa học,  hướng đến nghiệm thu đề tài dự kiến vào tháng 5/2023.

Bửu Điền

các tin khác