Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng 06 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị

04:10 08/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, sáng ngày 08 tháng 10 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng (bằng hình thức trực tuyến) 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung (A87, A88, A89) và 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (B157, B158, B159) năm học 2021 - 2022.

Dự Lễ Khai giảng gồm có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường; ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng trường; Đại diện lãnh đạo phòng, khoa, chủ nhiệm lớp, các thầy, cô cùng toàn thể học viên 06 lớp Trung cấp lý luận chính trị.

TS. Hồ Ngọc Trường trao Quyết định giáo viên chủ nhiệm

Tại Lễ khai giảng, Ptrưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã công bố các Quyết định mở lớp Trung cấp lý luận chính trị, Quyết định chủ nhiệm lớp, Ban Cán sự lớp do Hiệu trưởng Trường ký ban hành. Mỗi lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị Hệ tập trung có 50 học viên; mỗi lớp Trung cấp lý luận chính trị Hệ không tập trung có từ 77 - 80 học viên. Học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức hoặc quy hoạch dự nguồn của các cơ quan, ban, ngành thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với thời lượng đào tạo 1.056 tiết, các học viên sẽ được trang bị một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng; Nhà nước và pháp luật; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức bổ trợ; Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh An Giang. Đây là những kiến thức rất cần thiết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

TS. Hồ Ngọc Trường phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chúc mừng 387 học viên đã được các cấp ủy đảng lựa chọn cử đi học. Đồng chí nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, mong muốn học viên khắc phục mọi khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có quyết tâm cao trong học tập và nghiên cứu, chấp hành tốt quy chế đào tạo và quy định của Nhà trường để đạt kết quả cao trong học tập. Đồng chí yêu cầu các khoa, phòng của Nhà trường phối hợp chặt chẽ, tổ chức giảng dạy và học tập cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt cho toàn thể học viên 06 lớp Trung cấp lý luận chính trị, học viên Lê Đỗ Ngọc Đĩnh bày tỏ sự phấn khởi trong buổi Lễ Khai giảng, hứa quyết tâm đoàn kết, thi đua học tập và nghiên cứu, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để đạt kết quả cao nhất trong học tập, xứng đáng là học viên của Trường Đảng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng./.

các tin khác