Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Họp hội đồng thẩm định Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1

05:33 29/12/2023

Sáng ngày 29/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng dự và chủ trì hội đồng thẩm định

Đại biểu dự họp, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các ban, bộ ngành Trung ương dự họp có: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng; Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng; TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV và các đồng chí thủ trưởng các đơn vị chức năng tại Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện. Về phía tỉnh An Giang có đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ngành và các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang. 

Đại biểu dự họp

Báo cáo Kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1 do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị trình bày cho biết: Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, cụ thể: (1) Tiêu chí về thể chế, quy định; (2) Tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức; (3) Tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; (4) Tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; (5) Tiêu chí về văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; (6) Tiêu chí về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính. 

Về kết quả các tiêu chí, báo cáo khẳng định, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã thực hiện 6/6 tiêu chí, trong đó 10 chỉ tiêu vượt chuẩn như: chỉ tiêu “Đội ngũ giảng viên (giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm) chiếm tỉ lệ ít nhất 75% tổng số cán bộ, viên chức”: Hiện nay trường có 37 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm trong tổng số 43 viên chức, chiếm 86%, vượt chuẩn mức 2; Chỉ tiêu “Lãnh đạo khoa, phòng có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên”:  7/7 lãnh đạo khoa có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác và 100% có trình độ thạc sĩ, trong đó 02 đồng chí có trình độ tiến sĩ; 01 đồng chí đang đi học nghiên cứu sinh, v.v.. 

Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang phát biểu tại hội đồng thẩm định

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại Hội đồng thẩm định

Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đạt chuẩn với các trường chính trị nói riêng, trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là trường thứ 9 của cả nước, trường đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất công nhận đạt chuẩn mức 1. Qua kết quả thẩm định của Hội đồng, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy An Giang đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1.

Trong thời gian tới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất; xây dựng “Văn hóa trường Đảng”, chuẩn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu và sớm đạt chuẩn mức 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định rõ sắc thái giảng viên trường Đảng. 

Đại biểu chụp ảnh chung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 11 về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã sớm ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Thường trực Tỉnh uỷ đã có 02 buổi làm việc với Trường và các sở ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, giúp Trường thuận lợi trong triển khai thực hiện Đề án 04. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đẩy mạnh dự án đầu tư xây dựng trường giai đoạn 1 và cho chủ trương sẽ tiếp tục dự án đầu tư xây dựng trường giai đoạn 2… giúp Trường đạt và vượt các chỉ tiêu về cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường chuẩn mức 1.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm qua và đặc biệt là quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1, đồng chí Lê Hồng Quang mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Học viện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho địa phương. 

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ, 100% đại biểu dự họp đã đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1.

Nguồn: Hcma.vn

các tin khác