Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở năm 2021 (lớp I)

10:47 18/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2021, Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cấp uỷ cơ sở năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Đến tham dự Khai giảng tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng gồm có: TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng; ThS. Lê Nhung - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; cùng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng Cấp uỷ cơ sở.

TS. Hồ Ngọc Trường trao Quyết định Chủ nhiệm lớp

Chương trình Bồi dưỡng lớp Cấp ủy cơ sở 5 ngày (từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021). Học viên sẽ được tiếp thu 06 chuyên đề và 01 báo cáo gồm: Cấp uỷ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác của Bí thư Đảng uỷ cở sở; Công tác của Phó Bí thư Đảng uỷ cở sở; Nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở; Xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Cấp uỷ cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Hướng dẫn và viết thu hoạch. Đối tượng của khóa học là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Chi ủy cơ sở; Đảng ủy viên cơ sở và Chi ủy viên cơ sở gồm 06 đơn vị: Thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú và huyện An Phú.

TS. Hồ Ngọc Trường phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chúc mừng 74 học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng; là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Thực hiện được vai trò quan trọng này thì phải thông qua từng Cấp ủy viên. Để Cấp ủy viên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là phải thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ. Đồng chí mong muốn các học viên khi tham gia lớp học nên sắp xếp, bố trí công việc cơ quan, gia đình, khắc phục mọi khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19, có quyết tâm cao, tập trung học tập, nghiên cứu để bảo đảm chất lượng khóa học. Chủ nhiệm lớp thường xuyên quan tâm theo dõi, quản lý lớp học, giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, vận dụng tốt những kiến thức đã học để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Hiệu trưởng Trường cảm ơn các cấp ủy địa phương đã tạo điều kiện cử các đồng chí học viên tham dự khóa học và yêu cầu các Khoa, Phòng của nhà Trường phối hợp chặt chẽ tổ chức giảng dạy, học tập đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra./.

các tin khác