Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

04:22 26/12/2022

Chiều 26/12/2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính và tương đương K20 năm 2022.

Trong 6 tuần thực học, 39 trưởng, phó trưởng phòng (đương chức hoặc quy hoạch) ở các cơ quan cấp tỉnh, huyện và tương đương sẽ nghiên cứu 240 tiết (của 20 chuyên đề giảng dạy và 6 chuyên đề báo cáo), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận cuối khóa…

ThS Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định chủ nhiệm lớp

Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành 3 phần, gồm: Kiến thức; kỹ năng; đi thực tế, kiểm tra và viết tiểu luận). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định chỉ định Ban cán sự lớp

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết, đây là lớp thứ 2 do trường đảm nhận bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương (trước đây phối hợp Học viên Hành chính Quốc gia tổ chức lớp; từ năm 2021, trường phụ trách toàn bộ chương trình đào tạo, từ mở lớp, quản lý tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ).

Mục tiêu nhằm củng cố, cập nhật, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

các tin khác