Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 4 xã, thị trấn biên giới huyện Tịnh Biên trong hỗ trợ thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2023-2030

06:25 29/07/2023

Ngày 28/7/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 4 xã, thị trấn biên giới huyện Tịnh Biên trong hỗ trợ thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2023-2030” do ThS. Đỗ Ngọc Qui, Bí thư Chi đoàn cơ sở, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

TS. Hồ Ngọc Trường, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ trì Hội thảo.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành phát biểu góp ý.

Thầy Nguyễn Thuận Thảo, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng phát biểu góp ý

 

T/h. Ph Đông

các tin khác