Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn thời đại”

05:19 09/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TCTTĐT của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang về hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021; Chiều ngày 09 tháng 9 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn thời đại”.

Quý đại biểu và thầy cô tham dự Hội thảo

Hội thảo bằng hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams. Tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và một số giảng viên. Các nhà khoa học tham gia viết bài và đa số giảng viên dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng phát biểu đề dẫn Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 114 bài viết của tác giả, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, trong đó Ban tổ chức đã chọn ra 99 bài in kỷ yếu và 06 bài phát biểu tham luận, một số ý kiến thảo luận tại Hội trường.

ThS. Nguyễn Tấn Thời phát biểu tham luận Hội thảo

Các bài tham luận tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn qua hình trình tìm đường cứu nước của Bác như: những nhân tố tác động đến nhận thức, tình cảm và quyết chí ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành; những sự kiện, bước ngoặt về nhận thức và hành động trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước; tầm nhìn thời đại, tính thời sự của sự kiện Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước,v.v..

TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo: TS. Hồ Ngọc Trường nhấn mạnh Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra là tuyên truyền và khẳng định giá trị, ý nghĩa, tầm vóc to lớn của sự kiện 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Khẳng định tính đúng đắn, khoa học và sáng tạo trong quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, qua đó tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Hội thảo là hoạt động sinh hoạt chính trị - thời sự thu hút sự quan tâm, tham gia rộng rãi, nghiêm túc và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, giảng viên, tạo được hiệu ứng xã hội tốt; góp phần nâng cao tư tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

các tin khác