Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3)

10:34 11/11/2022

Sáng 08/11, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp Tỉnh ủy An Giang và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2022.

Đến tham dự Lễ Khai giảng có PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh, việc học tập, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng là hết sức quan trọng, được Đảng, các cấp ủy đặc biệt quan tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục; đồng thời mong muốn các học viên chấp hành tốt nội quy Nhà trường, Học viện; học tập, nghiên cứu nghiêm túc, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công tác.

Trong quá trình học tập, 70 học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề, gồm: Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - thực tiễn tại An Giang; Kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - thực tiễn tỉnh An Giang; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - thực tiễn tỉnh An Giang; Quản trị an ninh tài nguyên, môi trường và du lịch, phòng ngừa, ứng phó - thực tế tỉnh An Giang; Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực theo tinh thần Đại hội XIII và các hội nghị trung ương khóa XIII của Đảng - thực tiễn tại An Giang; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - thực tiễn tỉnh An Giang; Tầm nhìn - Mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển tại An Giang; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng thực tiễn tại tỉnh An Giang; Vấn đề xây dựng mẫu hình người lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới... Qua lớp học giúp học viên cập nhật thông tin, kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

các tin khác