Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B173

12:54 10/08/2023

Sáng ngày 08/8/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B173 (hệ không tập trung), niên khóa 2023 - 2024. ThS Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

Quan cảnh buổi khai giảng

Khóa học có 75 học viên là trưởng, phó cấp phòng và tương đương, thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Chương trình học gồm 5 khối kiến thức được chia thành 16 học phần, với tổng thời lượng 1.056 tiết, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; MTTQ (Viết đầy đủ) và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); Kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp (hoặc viết khóa luận tốt nghiệp)…

ThS. Huỳnh Đức Hiền trao quyết định phân công Ban cán sự lớp

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS Huỳnh Đức Hiền khẳng định: Việc học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Gắn quá trình học tập lý luận chính trị với tự giác tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo sự lan tỏa tích cực trong lớp học và trong nhà trường. Bên cạnh đó phải nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; thực hiện nghiêm chỉnh tác phong, ngôn phong của người đảng viên, học viên; bộ quản lý, giảng viên của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả học tập và cuối khóa học có 100% đồng chí đủ điều kiện tốt nghiệp.

Tin/ảnh: Bửu Điền

các tin khác