Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B179 năm 2024

09:47 04/04/2024

Sáng 2/4/2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B179.

ThS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định chủ nhiệm lớp

ThS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định Ban Cán sự lớp

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị B179 (hệ không tập trung) có 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn các huyện: Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tham gia học tập. Với 1.056 tiết học, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận; thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức bổ trợ và phần nghiên cứu thực tế, để thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận.

Theo Báo An Giang Online

các tin khác