Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Toạ đàm khoa học: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”

09:06 17/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TCTTĐT của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng về hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 16 tháng 9 năm 2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Toạ đàm khoa học cấp Trường với chủ đề: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Chủ trì Tọa đàm: ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở.

Tọa đàm diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tại Hội trường B1 có các đồng chí Trưởng, Phó Khoa, Phòng và giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở. Các nhà khoa học tham gia viết bài và đa số giảng viên dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Tọa đàm

Ban Tổ chức nhận được 21 bài viết của tác giả, các nhà khoa học; trong đó Ban tổ chức đã chọn ra 19 bài in kỷ yếu và 05 bài phát biểu tham luận, có 3 ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội trường.

ThS. Nguyễn Sơn Hải - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm

Các bài viết tham luận đã đi sâu làm rõ vai trò của người giảng viên trường chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; liên hệ vào công tác giảng dạy lý luận chính trị hiện nay; đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn cuộc sống đạt hiệu quả cao; nâng cao năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các Trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố và giảng viên Trường chính trị Tôn Đức Thắng.

ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở kết luận Tọa đàm

Phát biểu kết luận Toạ đàm, ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở cho biết các bài viết đề cập đến vai trò của người giảng viên trong công tác giảng dạy lý luận chính trị giúp học viên thấy được những thành tựu to lớn mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong quá trình đấu tranh cách mạng và trong thời kỳ đổi mới. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được là hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tính đúng đắn của con đường mà chúng ta lựa chọn là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, chính những thắng lợi to lớn trên tất cả lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội là minh chứng hùng hồn, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đồng thời góp phần phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Với lợi thế trong thực hiện nhiệm vụ, giảng viên trường chính trị ở trường chính trị và các TTBDCT huyện thị có điều kiện tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng học viên. Cũng trong quá trình ấy, giảng viên có điều kiện chia sẻ quan điểm, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mong muốn giảng viên tiếp tục tham gia viết bài nghiên cứu khoa học để làm sáng tỏ những nội dung của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng tốt những nội dung trên vào giảng dạy góp phần phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc./.

các tin khác