Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý Cấp phòng

01:08 28/04/2022

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Bế giảng và cấp Chứng chỉ cho học viên 2 lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý Cấp phòng năm 2021.

Đại biểu, thầy cô và học viên tham dự Lễ Bế giảng

Đến tham dự Lễ Bế giảng có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; các thầy, cô của Trường và toàn thể học viên 02 lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý Cấp phòng.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Chứng chỉ cho học viên

Lớp thứ nhất khai giảng ngày 09 tháng 11 năm 2021 với số lượng 70 học viên. Lớp thứ hai khai giảng ngày 23 tháng 11 năm 2021 với số lượng 84 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và huyện. Trải qua hơn 1 tháng học tập, học viên được tiếp thu 09 chuyên đề và 02 báo cáo gồm: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng áp dụng pháp luật, Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng tham mưu; Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp và tổ chức sự kiện; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ với truyền thông; Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công; viết Tiểu luận và làm bài kiểm tra.

ThS. Nguyễn Thành Nhân phát biểu Bế giảng khóa học

Kết thúc khóa học có 154 học viên được cấp Chứng chỉ. Trong đó lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý Cấp phòng thứ nhất có 23 học viên loại giỏi, 43 học viên loại khá và 04 học viên trung bình. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý Cấp phòng thứ hai có 19 học viên loại giỏi, 56 học viên khá và 09 học viên trung bình. Trường khen thưởng cho 07 học viên có thành tích học tập đạt loại giỏi, rèn luyện tốt trong học tập./.

các tin khác