Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị tổng kết Khối thi đua Trường Chính trị Tôn Đức Thắng năm 2021

10:00 22/12/2021

Thực hiện giao ước thi đua và Quy chế hoạt động của Khối thi đua Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2021, Khối thi đua Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị Khối thi đua tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

Đến tham dự Hội nghị có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở - Khối trưởng; ThS. Lê Nhung - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Khối phó; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Thành viên; ThS. Đỗ Thanh Nhàn - Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật  - Thành viên; TS. Lê Quang Vinh - Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu - Thành viên.

Khối thi đua Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hoạt động trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Khối. Tuy nhiên, được sự quan lãnh đạo của Ban Giám hiệu, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường và sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị trong Khối đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021. Các đơn vị trong Khối hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và vượt định mức nghiên cứu khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định. Hoàn thành các chuyên đề phần học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang” theo chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia Hội thảo cấp tỉnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”. Tham gia Hội thảo cấp Trường: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn thời đại” và “An Giang thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Tổ chức 03 Tọa đàm cấp khoa: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”; “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay” và “Vận dụng Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy lý luận chính trị”. Có 13/13 giảng viên thao giảng đều đạt Giảng viên dạy Giỏi cấp Trường năm 2021…Các đơn vị trong Khối tham gia nhiều hoạt động tích cực như: tham gia đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai ủng hộ 01 ngày lương (13.194.000 đ); Quỹ Mái ấm công đoàn; Quỹ xã hội từ thiện để xây dựng nhà tình nghĩa (26.800.000đ). Đơn vị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sơ kết mô hình “Thùng quỹ” 4.500.000đ đóng góp vào quỹ phòng, chống dich Covid-19 của Tỉnh. Đơn vị Khoa Nhà nước và Pháp luật sơ kết mô hình “Chăm lo cho trẻ em và người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” với tổng kinh phí quyên góp là 9.000.000 đồng. Ngoài ra, chi bộ đã vận động các đảng viên trong Khoa và ngoài Khoa thu gom được 4 bịch quần áo cũ, bao gồm quần áo trẻ em và người lớn. Tổ đã mua quà và đến tặng cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Đơn vị Khoa Lý luận cơ sở hỗ trợ 1.000.000đ cho chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 dọc theo biên giới xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đơn vị Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu hỗ trợ, phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Hội đồng thi đua khen thưởng trường đã khen thưởng cho 08 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà trường (đợt 20/11/2021). Công nhận danh hiệu Giảng viên dạy Giỏi cấp Trường năm 2021 cho 13 giảng viên. Đảng ủy đánh giá, xếp loại danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 chi bộ và 08 cá nhân; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 04 chi bộ và 31 đảng viên.

Các đơn vị trong Khối thi đua biểu quyết

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã biểu quyết đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ cho đơn vị Khoa Nhà nước và Pháp luật và bằng khen cho đơn vị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng thời biểu quyết 02 đơn vị luân phiên làm Khối trưởng và Khối phó năm 2022 gồm: đơn vị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Khối trưởng, Khoa Xây dựng Đảng - Khối phó.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết qua một năm hoạt động Khối thi đua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đánh giá cao sự điều hành hoạt động khối của Khối trưởng và Khối phó, xây dựng triển khai các nội dung đúng theo quy định, hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ được giao. Khối trưởng, Khối phó hoàn thành nhiệm vụ còn lại là hoàn thành thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ và bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh khen cho 2 đơn vị được đề cử. Trong năm 2022, với vai trò Khối trưởng và Khối phó đề nghị 2 đơn vị tiếp tục phát huy các phong trào của Trường và rà soát lại các phong trào thi đua cho phù hợp.

ThS. Dương Xuân Dũng -  Trưởng Khoa Lý luận cơ sở - Khối trưởng phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở - Khối trưởng khẳng định Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động trong năm với nhiều kết quả cao, các đơn vị đã nỗ lực, đoàn kết, nhất trí trong hoạt động. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 02 đơn vị có thành tích cao. Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa hẹn với Ban Giám hiệu sẽ chuyển giao tốt giữa Khối trưởng năm 2021 với Khối trưởng năm 2022./.

các tin khác