Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B162 năm 2022

03:53 08/08/2022

Chiều ngày 08 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B162.

Đến tham dự Lễ Khai giảng có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; lãnh đạo các Khoa, Phòng; thầy, cô của Trường và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung B162.

Quý đại biểu, thầy cô và học viên tham dự Lễ Khai giảng

Tham gia khóa học, học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng và lịch sử Đảng ta; Về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Về tình hình nhiệm vụ của tỉnh An Giang; đi nghiên cứu thực tế cuối khóa; thi Tốt nghiệp hoặc viết Khóa luận cuối khóa.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định Ban Cán sự lớp

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệt liệt chào mừng quý thầy, cô và 80 đồng chí học viên dự Lễ Khai giảng. Để khóa học đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các đồng chí học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, cần tập trung cho việc học, xác định tham gia lớp học cần kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và trình độ của mình. Sau này trở về địa phương, cơ quan, đơn vị làm việc cho tốt./.

các tin khác