Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung B177

05:59 22/12/2023

Sáng ngày 19/12, tại Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú, Huyện ủy Châu Phú phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B177. Đến tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Phú Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Phú; Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và 77 học viên tham gia lớp học.

Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định Ban cán sự lớp

Lớp Trung cấp lý luận chính trị B177 diễn ra trong thời gian 12 tháng, với hình thức không tập trung. Học viên khi tham gia khóa học sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; về tình hình nhiệm vụ của địa phương; đi nghiên cứu thực tế cuối khóa; thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận cuối khóa.

Tại buổi lễ, Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chúc mừng các học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị B177 tham gia khóa học; quán triệt đến học viên vai trò, ý nghĩa của việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đồng thời, đề nghị học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ, phương pháp học tập đúng đắn; sắp xếp thời gian, công việc cơ quan và gia đình tham dự đầy đủ nội dung, chương trình khóa học để đạt kết quả học tập tốt nhất.

Đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân nhấn mạnh: “Công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc trang bị đầy đủ và hệ thống một cách đồng bộ các kiến thức của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, sâu sắc, nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ”.

Nguồn: tuyengiaoangiang.vn

các tin khác