Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo Xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở Thành phố Châu Đốc giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045

06:30 03/08/2023

Ngày 31/7/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở Thành phố Châu Đốc giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045” do ThS. Vũ Quang Hưng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Thầy Vũ Quang Hưng, chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo khoa học.

Đại diện lãnh đạo Tp. Châu Đốc và khách mời Hội thảo.

T/h Ph Đông

các tin khác