Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã năm 2021 (lớp 1)

09:47 01/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2021, Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã bằng hình thức trực tuyến.

Quang cảnh buổi lễ Khai giảng khóa học

Đến tham dự Khai giảng điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có: ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; ThS. Dương Thị Bích Thủy - Chủ nhiệm lớp; các thầy, cô giáo, cùng toàn thể học viên tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

ThS. Nguyễn Sơn Hải trao Quyết định chủ nhiệm lớp

Chương trình Bồi dưỡng lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã 5 ngày (từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2021). Học viên sẽ được tiếp thu 08 chuyên đề và 01 báo cáo thực tế gồm: Sự cần thiết và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã trong phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Phong cách làm việc của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Kỹ năng ủy quyền của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Một số kỹ năng công tác đảng của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Kỹ năng quản lý nhà nước về kinh tế, ngân sách của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Kiểm soát quá trình thực hiện quyền lực của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Công tác phòng, chống tham nhũng; viết thu hoạch.

ThS. Nguyễn Sơn Hải phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng, ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng chúc mừng 64 học viên Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tham dự khóa học. Khóa học diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, đồng chí Nguyễn Sơn Hải mong muốn các đồng chí học viên sắp xếp, bố trí thời gian công việc cơ quan, gia đình để tham dự đầy đủ chương trình khóa học. Đồng chí đề nghị các học viên cần mạnh dạng trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm với nhau trong học tập để làm sáng tỏ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết công việc ở cơ quan, góp phần nâng cao năng lực công tác, năng lực quản lý điều hành. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm theo dõi, quản lý lớp học, giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Vận dụng tốt những kiến thức đã học để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

các tin khác