Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang tiếp tục giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

01:27 19/08/2021

Sáng ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 881/UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện giảm số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 25/8/2021. Để chủ động tăng cường các giải pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ bố trí không quá 05 người làm việc tại trụ sở. 

Không áp dụng quy định trên đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ...) và những lực lượng chức năng chuyên ngành (gồm: Hải quan, Quản lý thị trường); những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp (như: công tác chuẩn bị hội họp, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng kỹ thuật…) liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

Đối với các trường hợp được phép đến cơ quan làm việc được quy định tại công văn này phải mang thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành hoặc mặc trang phục ngành trong suốt quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể nhận diện, đồng thời phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan, đơn vị hoặc Thư mời họp.

Phân công, bố trí tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ đã được phân công. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác