Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và tương đương khóa 83 năm 2023

05:32 01/11/2023

Sáng ngày 31/10/2023, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh An Giang, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và tương đương khóa 83 năm 2023. ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đào, UVBTV, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh An Giang đã đến dự.

Khóa học có 55 học viên là kiểm tra viên đang công tác tại Cục Thuế tỉnh An Giang. Chương trình bao gồm 2 phần, Phần thứ nhất, kiến thức chung sẽ có 07 chuyên đề học tập và 02 phần báo cáo; Phần thứ hai, kỹ năng sẽ có 09 chuyên đề học tập và 02 phần báo cáo; Kết thúc mỗi phần học sẽ có kiểm tra kết thúc học phần.

Tin, ảnh: Phương Đông

các tin khác