Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trao 75 chứng chỉ Trung cấp Lý luận chính trị lớp B163

07:48 19/01/2024

Chiều 16/1/2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính hệ không tập trung B163.

Trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Trao Giấy khen và Kỷ niệm chương cho học viên đạt loại giỏi

Kết thúc khóa học, có 75/76 học viên được xét tốt nghiệp, trong đó có 1 học viên đạt loại giỏi, 53 học viên đạt loại khá và 21 học viên đạt loại trung bình.

Qua thời gian học tập, các học viên đã hoàn thành chương trình học tập với khối kiến thức: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; nghiên cứu thực tế...

Theo Báo An Giang Online

các tin khác