Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 12/2023

04:41 29/06/2023

Sáng ngày 29/6, Sở Nội vụ phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 12/2023.

Đại biểu tham dự lễ Khai giảng

Dự Lễ Khai giảng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy; TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia.

Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 12/2023 có 65 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được giới thiệu, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp sở; Kỹ năng kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương; Phân cấp, phân quyền trong hành chính nhà nước; Kỹ năng phát triển quan hệ truyền thông; Kỹ năng xây dựng, phát triển văn hóa công vụ; Kỹ năng quản lý tài chính và tài sản công; Kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính nhà nước; Kỹ năng quản lý nhân sự và 02 chuyên đề báo cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng; tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện thường xuyên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong quá trình học tập, các học viên chấp hành tốt quy chế, nội quy của Học viện, của trường; tập trung học tập, nghiên cứu nâng cao phẩm chất chính trị; nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và của cả tỉnh./.

các tin khác