Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B152

09:46 28/05/2022

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại thành phố Châu Đốc, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B152, năm học 2021 - 2022

Đến tham dự Lễ Bế giảng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đồng chí Đinh Văn Bảo - Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc; đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và 60 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B152.

TS. Hồ Ngọc Trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên hoàn thành khóa học

Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính B152 khai giảng vào ngày 11 tháng 01 năm 2021 với 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban, xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Châu Đốc.
Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và một số nội dung khoa học hành chính; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương… Qua đó, giúp học viên vận dụng có hiệu quả kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao trình độ chính trị...
Kết thúc khóa học có 60 học viên được cấp bằng Tốt nghiệp hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trong đó loại Khá 41 học viên, loại Trung bình 19 học viên.
Phát biểu tại Lễ Bế giảng, TS. Hồ Ngọc Trường - 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã chúc mừng kết quả học tập và rèn luyện của học viên. Đồng chí nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của công tác cán bộ trong hoạt động cách mạng của Đảng ta. Sau lớp học mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu các văn bản tài liệu, phát huy tinh thần tự học, coi việc học là việc làm thường xuyên của mỗi người qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng trong hoạt động công tác. Thực hiện vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu vào thực tế công tác tại địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Văn Bảo phát biểu tại Lễ Bế giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Bế giảng đồng chí Đinh Văn Bảo - Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng chí hy vọng, mỗi học viên dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, cương vị nào hãy luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng đem hết tài năng của mình để cống hiến cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đồng chí cảm ơn thầy cô Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tích cực giúp đỡ, phối hợp với Thành ủy Châu Đốc để tổ chức các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và mong rằng trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố./.

các tin khác