Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B176

01:25 04/12/2023

Chiều 1/12/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Trường Đại học An Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B176 (hệ không tập trung), niên khóa 2023 - 2024.

Trao quyết định chủ nhiệm lớp B176

Trao quyết định Ban Cán sự lớp B176

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị B176 có 73 học viên đang công tác, giảng dạy tại Trường Đại học An Giang. Trong thời gian học tập, học viên sẽ nghiên cứu 1.056 tiết, với các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); Kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp (hoặc viết tiểu luận tốt nghiệp).

Nguồn: Báo An Giang

các tin khác