Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A91

03:18 22/09/2023

Chiều ngày 22/9/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Bế giảng giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A91 (hệ tập trung), niên khóa 2022 - 2023. ThS Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

ThS. Huỳnh Đức Hiền trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Khóa học có 49 học viên, trong đó có 14 học viên Nữ chiếm tỉ lệ 28,57%; 36 học viên Nam chiếm tỉ lệ 71,43%, độ tuổi trung bình từ 35 tuổi trở xuống, có một học viên 47 tuổi. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên đến tiến sĩ, hầu hết các học viên của lớp đều là cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp và thành ủy Long Xuyên quản lý. Lớp đã hoàn thành Chương trình học gồm 5 khối kiến thức được chia thành 16 học phần, với tổng thời lượng 1.056 tiết, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); Kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp (hoặc viết khóa luận tốt nghiệp)…

ThS. Huỳnh Đức Hiền phát biểu tổng kết và bế giảng

Kết quả cuối khóa Loại giỏi 07 đồng chí chiếm 14,29%; Loại khá 36 đồng chí chiếm 73,47%; Loại Trung bình 02 đồng chí  chiếm 4,0%; Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 04 đồng chí chiếm 5,8%. Tính đến thời điểm cuối khóa, tổng số học viên tốt nghiệp đạt 45/45 học viên đạt 100% (còn 04 HV không đủ điều kiện xét tốt nghiệp là do xin bảo lưu kết quả và nghỉ học)

Tập thể học viên lớp TCLLCT – A91 chụp ảnh lưu niệm với BGH nhà Trường

Phát biểu Bế giảng khóa học, ThS Huỳnh Đức Hiền khẳng định: Công tác giảng dạy của lớp học đã được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, chương trình, đảm bảo tính khoa học. Đội ngũ giảng viên của Trường thể hiện tinh thần giảng dạy nhiệt tình, thực hiện đúng kế hoạch bài giảng, phương pháp giảng dạy sinh động theo hướng đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn nên đã hạn chế được khá nhiều tính khô khan của các môn học. Học viên lớp TCLLCT – A91 đã xác định rõ động cơ, phương pháp học tập vì vậy, có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong học tập, nghiên cứu thảo luận sôi nổi, nghiêm túc trong chấp hành nội quy, quy chế nhà trường. Bên cạnh đó các học viên sau khi tốt nghiệp phải tiếp tục phát huy tinh thần tự giác tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm vun đắp, xây dựng tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhất là trong tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ, đảng bộ bốn tốt./.

Tin/ảnh: Bửu Điền

các tin khác