Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B163 năm 2022

09:39 24/08/2022

Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B163.

TS. Hồ Ngọc Trường trao Quyết định Chủ nhiệm lớp

Đến tham dự Lễ Khai giảng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Lê Nhung - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; thầy, cô của Trường và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung B163.

TS. Hồ Ngọc Trường trao Quyết định Ban Cán sự lớp

Học viên khi tham gia khóa học sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Về tình hình nhiệm vụ của tỉnh An Giang; đi nghiên cứu thực tế cuối khóa; thi Tốt nghiệp hoặc viết Khóa luận cuối khóa.

TS. Hồ Ngọc Trường phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệt liệt chúc mừng 80 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B136 tham gia khóa học. Đồng chí Hiệu trưởng cho biết sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, thực hiện lời chỉ dạy của Bác, từ khi thành lập Đảng đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ, phương pháp học tập đúng đắn. Sắp xếp thời gian, công việc cơ quan và gia đình tham dự đầy đủ nội dung, chương trình khóa học để đạt kết quả tốt nhất; chấp hành nội quy, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Chủ nhiệm lớp quan tâm theo dõi, quản lý lớp học, giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên theo đúng quy chế, quy định nhà Trường. Đồng chí Hiệu trưởng chúc khóa học thành công tốt đẹp và cuối khóa 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp./.

các tin khác