Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang: 9/11 huyện, thành phố tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 10 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16-8-2021

05:52 15/08/2021

Chiều ngày 15/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký công văn số 866/UBND-KGVX, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 15/8/2021.

Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 9 huyện, thành phố; riêng Thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp.

Đối với 09 huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg: Tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 và Công văn số 797/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, gia đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. 

Đối với Thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg: Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ tình hình dịch bệnh thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thống nhất với cấp ủy chủ động ban hành theo thẩm quyền các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch theo nguyên tắc cao hơn, nhanh hơn, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch chung của tỉnh; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo tỉnh và Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khi để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Trong thời gian tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nguyên tắc chung trong phòng chống, dịch COVID-19 trong tỉnh, cụ thể: 

Khẩn trương tầm soát F0, trên cơ sở xây dựng bản đồ dịch theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. Đồng thời, khẩn trương truy vết, tầm soát F0 để nhanh chóng làm sạch địa bàn, bảo vệ, giữ vững vùng xanh và từng bước mở rộng phạm vi vùng xanh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

Tiếp tục thực hiện từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 2 lần/tuần đối với mọi người dân. Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch. Những địa phương thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg có thể áp dụng linh hoạt hơn quy định tại điểm này.

Tiếp tục giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị còn 30%, không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ…). 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp Giấy xác nhận của đơn vị đối với công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc tại đơn vị để các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát người ra đường; người được phân công làm việc tại nhà không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; các trường hợp công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về phòng chống dịch và bị xử phạt, yêu cầu cơ quan xử phạt gửi Thông báo xử phạt về Thủ trưởng đơn vị để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. 

Tất cả các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát hiện, xử lý ngay người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác mà không khai báo; người rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội mà không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”; dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác.

Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, yêu cầu các địa phương thực hiện theo Công văn số 2407/CV-BCĐ ngày 14/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Lưu ý, đối với những người đến, về từ khu vực có dịch COVID-19 đã tiêm đủ 02 liều vắc xin ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ không thực hiện cách ly tập trung mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày, được thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Người về từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, trước khi về địa phương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ âm tính. 

Yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 2299/UBND-BCĐ ngày 07/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang về tăng cường quản lý các khu, điểm cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly. 

Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện quyết liệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”. Trong thời hạn tiếp tục cách ly xã hội phải xác định được cụ thể, bảo vệ thật chắc các “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để mở rộng phạm vi vùng xanh trên từng địa bàn, phấn đấu đến hết ngày 25/8/2021, tình hình dịch bệnh trong tỉnh phải được kiểm soát và đẩy lùi; các “vùng đỏ” nếu còn phải được cô lập ở phạm vi hẹp nhất.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các quy định chung của Tỉnh, thống nhất với cấp ủy chủ động ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời giữa các ngành, các địa phương, để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh phù hợp với tình hình cụ thể tại địa bàn và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh khi để dịch bệnh lây lan do nguyên nhân chủ quan. 

Xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương làm nòng cốt phối hợp với địa phương trong tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ này. 

Các địa phương khẩn trương triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời có kế hoạch đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản và vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian tiếp tục thực hiện cách ly xã hội.

Trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường; việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chia sẻ khó khăn và đồng lòng chấp hành, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, để sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trong tỉnh, trở về cuộc sống bình thường mới./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác