Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu trong thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại thị xã Tịnh Biên – Thực trạng và giải pháp”

05:00 15/09/2023

Chiều 14/9/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở về “Sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu trong thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại thị xã Tịnh Biên – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Bùi Thị Kim Chung, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm.

ThS. Bùi Thị Kim Chung, chủ nhiệm nhiệm vụ thông qua báo cáo khoa học

Tham dự Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Thư ký khoa học; Th.S. Nguyễn Minh Châu – Giảng viên Đại học An Giang, Phản biện 01; Đ/c Tống Hoài Ân – Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng thị xã Tịnh Biên, Phản biện 02; Các ủy viên hội đồng: ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng; Đ/c Lê Quốc Cường - Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và công nghệ; ThS. Bành Lê Quốc An- Kiểm lâm viên Chi cục kiểm lâm và các thành viên tham gia nghiên cứu nhiệm vụ.

ThS. Nguyễn Minh Châu – Giảng viên trường Đại học An Giang- Phản biện 1 nhận xét báo cáo 

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ về các vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu; đánh giá thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ cây được liệu hiện nay trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập người dân, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hướng đến sự phát triển bền vững trên địa bàn Thị xã Tịnh Biên đến năm 2030. Đồng thời, sản phẩm sẽ giúp cho Trường Chính trị Tôn Đức Thắng làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy phần A.II-Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ thể hiện tốt nghiên cứu đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tại đơn vị, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đạt loại Khá.

Tin/ ảnh: Mỹ Hoa

các tin khác