Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B144 năm học 2020 - 2021

11:09 16/09/2021

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B144 bằng hình thức trực tuyến.

Đại biểu và thầy cô tham dự Bế giảng lớp TCLLCT - HC B144

Đến dự tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các thầy cô giáo, 05 học viên của lớp. Đa số học viên Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B144 tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

ThS. Nguyễn Xuân Mỹ - giáo viên chủ nhiệm báo cáo tổng kết toàn khóa học

Lớp học khai giảng ngày 17 tháng 6 năm 2020 với số lượng 79 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Kết thúc khóa học có 78 học viên được cấp bằng tốt nghiệp; trong đó có 05 học viên loại giỏi. Trường khen thưởng cho 05 học viên có thành tích học tập đạt loại giỏi, rèn luyện tốt và tích cực tham gia các phong trào.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng phát biểu Bế giảng khóa học

Phát biểu Bế giảng ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng biểu dương những kết quả học viên đạt được trong suốt khóa học, lớp học đã chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường. Qua một năm học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, về nghiệp vụ công tác Đảng mặt trận và Đoàn thể và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí mong muốn các học viên sau khi ra trường sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, năng lực thực tiễn; biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; vận dụng tốt những kiến thức đã học để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

các tin khác