Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

10:48 20/01/2022

Năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường sử dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung 240 giường, nơi tạm trú cho lực lượng tình nguyện chống dịch của thành phố Long Xuyên; sử dụng khuôn viên, hội trường, phòng học, làm nơi đón tiếp người dân trở về quê.

ThS. Nguyễn Thành Nhân

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Nhà trường phải thực hiện việc khai giảng, giảng dạy, bế giảng các lớp và các hoạt động hội họp, hội thảo, tọa đàm… bằng hình thức trực tuyến, thông qua hội trường trực tuyến và phần mềm Microsoft Teams.

Năm 2021, cũng là năm học đầu tiên áp dụng chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính và Bồi dưỡng đối tượng 4 mới ban hành; do đó Trường phải lùi lịch khai giảng các lớp, tập trung vào những tháng cuối năm để chờ giáo trình mới.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị ngày càng tăng, trong khi lực lượng giảng viên của trường thiếu và chưa được bổ sung kịp thời. Dẫn đến một số khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường.

Mặc dù gặp những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cùng với sự đoàn kết thống nhất của toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động, nên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Một số kết quả năm 2021

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch, công tác.

Đã triển khai kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19. Hỗ trợ, phối hợp thực hiện khu cách ly tập trung 240 giường; đón công dân trở về...

Trên cơ sở những quy định chung, chỉ đạo từ cấp trên, trường đã tiến hành rà soát hệ thống các văn bản, quy chế, quy định và đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá như: Qui chế chi tiêu nội bộ; Quy định về tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo trực tuyến tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Nội quy đối với lớp học trực tuyến…

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; sơ kết Đề án số 04-ĐA/TU ngày 24 tháng 10 năm 2014 về nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; ban hành Đề án số 04 ngày 22 tháng 12 năm 2021 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn.

Triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; giao dịch trực tuyến với Kho Bạc Nhà nước; thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác quản lý viên chức, giảng viên và học viên các hệ lớp…

Chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, vận dụng, đưa nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương, cập nhật kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các chương trình hành động của Tỉnh ủy vào nội dung giảng dạy, học tập ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Trường ban hành Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021; Kế hoạch triển khai giảng dạy trực tuyến… Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thực tế; quản lý học viên trong trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị mới và triển khai thực hiện đối với các lớp khai giảng từ tháng 5 đến nay.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được sự đồng ý của cấp trên, Trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, mời chuyên gia tập huấn sử dụng phần mềm Micosoft Team cho viên chức, giảng viên và triển khai học trực tuyến cho tất cả các hệ lớp; các hoạt động khai giảng, bế giảng, hội họp, hội thảo, tọa đàm bằng hình thức trực tuyến; triển khai đánh giá kết quả học tập qua bài thu hoạch, tiểu luận… nhờ đó tiến độ các lớp năm 2021 được đảm bảo theo kế hoạch.

Chỉ đạo, triển khai biên soạn và hoàn thiện các chuyên đề thuộc học phần VI: “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang”; phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tổng số lớp giảng dạy, quản lý, phục vụ năm 2021 là 49 lớp. Trong đó năm 2020 chuyển sang 18 lớp (đã bế giảng 10 lớp). Hệ đào tạo khai giảng mới 12 lớp gồm. Hệ bồi dưỡng khai giảng 19 lớp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đến cuối năm 2021 đạt và vượt Kế hoạch Tỉnh uỷ (vượt một lớp Cao cấp lý luận chính trị).

Mặc dù thiếu giảng viên, nhưng với sự nỗ lực rất cao của đội ngũ viên chức, giảng viên, lần đầu trường tổ chức giảng dạy chương trình Bồi dưỡng chuyên viên chính và Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Công tác quản lý đào tạo chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng bắt đầu đi vào nền nếp, chặt chẽ, đúng quy chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

Tiếp tục thực hiện đa dạng phương pháp giảng dạy và học, thi của học viên. Đặc biệt tổ chức học trực tiếp khi tình hình dịch bệnh tạm ổn vào đầu năm và chuyển sang học trực tuyến từ tháng 8/2021 đến nay. Qua đó đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học viên.

Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và dự thi cấp học viện: 13 giảng viên đạt loại giỏi cấp trường, 02 giảng viên đạt loại giỏi cấp học viện.

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học: Trường đăng ký và đang triển khai thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Tổ chức Hội thảo tổng kết nhiệm vụ "Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh An Giang" (đạt loại xuất sắc với 9,5 điểm).

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 Hội thảo cấp tỉnh. Tổ chức 02 Hội thảo cấp Trường; 03 Tọa đàm cấp Trường và nhiều buổi sinh hoạt khoa học cấp khoa…

Viên chức, giảng viên viết 19 bài cộng tác website Việt Nam thịnh vượng theo qui định của Học viện CTQG HCM (được đăng 01 bài ); 144 bài tham gia hội thảo, tọa đàm khoa học; đăng báo, tạp chí và Cổng điện tử của Trường. Tất cả giảng viên hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu thực tế theo qui định (09 giảng viên đạt loại giỏi và 12 giảng viên đạt loại khá).

Xuất bản 02 Bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn (700 bản); sách kỷ yếu hội thảo khoa học “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (300 cuốn).

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học năm 2021 đạt và vượt Kế hoạch (vượt một hội thảo cấp tỉnh).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trường xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025”; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm: Mỗi chi bộ xây dựng và thực hiện 01mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức sinh hoạt thường xuyên nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo; Nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp…Tổ chức quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và bổ sung và quán triệt đến đảng viên, viên chức những tiêu chí đạo đức, phong cách của người giảng viên, viên chức Trường Chính trị Tôn Đức Thắng làm cơ sở nền tảng cho việc định hướng thực hiện và kiểm tra, đánh giá.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Viên chức tuân thủ kỷ luật phát ngôn, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tất cả viên chức cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và không suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và được kiểm điểm tại chi bộ.

Giảng viên tiếp tục lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào trong các bài giảng; viết 14 bài đăng trên cổng thông tin điện tử trường, Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn, Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang…, 19 bài cộng tác website Việt Nam thịnh vượng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trang Facebook An giang Thịnh Vượng và các trang Facebook, Zalo cá nhân...  đã đăng tải, chia sẻ 180 bài viết, nội dung tuyên truyền trên không gian mạng.

Công tác thi đua, khen thưởng: Trong thi đua khen thưởng, Ban Giám hiệu cùng với Công đoàn xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng danh hiệu thi đua và được triển khai, phổ biến ngay từ đầu năm, làm cơ sở xem xét thi đua từng đợt và cả năm. Đồng thời tổng kết các phong trào, hoạt động và khen thưởng đột xuất, định kỳ, kịp thời động viên tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 46 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… Họp mặt, giao lưu thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (trước khi xảy ra dịch Covid-19).

Trường được công nhận "Trường học đạt chuẩn an ninh trật tự", "Cơ quan văn hóa", 01 đồng chí được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 01 tập thể và 04 đồng chí được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thành tích thực hiện Chỉ thị 05; 03 đồng chí được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” 2021.

Hội đồng thi đua khen thưởng trường đã khen thưởng đột xuất cho 08 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà trường (đợt 20/11/2021); 02 giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công nhận danh hiệu Giảng viên dạy Giỏi cấp Trường năm 2021 cho 13 giảng viên; 04 tập thể Lao động Xuất sắc; 01 tập thể Lao động Tiên tiến; 04 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 35 cá nhân Lao động Tiên tiến. Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 cá nhân, đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 02 cá nhân và đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân.

Trường được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp đánh giá Đảng bộ Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đảng ủy Trường đánh giá, xếp loại danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 chi bộ và 08 cá nhân; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 04 chi bộ và 31 đảng viên. Đảng bộ đề nghị Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Khối thi đua Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã xét, công nhận: 02 “Công đoàn viên xuất sắc”; 05 Tổ công đoàn xuất sắc… Công Đoàn cơ sở trường được công nhận “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận Chi đoàn Trường Chính trị Tôn Đức Thắng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tăng cường thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 24 tháng 10 năm 2014 về nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Dự án đầu tư xây dựng Trường.

Triển khai thực hiện Đề án 04 ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn. Trong đó tập trung nguồn lực xây dựng Trường đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2025, nhất là đối với các tiêu chí về đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học…

Triển khai thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, chương trình… Trong đó quan tâm quản lý chặt chẽ công tác tài chính, điều hành, giám sát đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch năm 2022. Khai giảng, bế giảng các lớp theo đúng kế hoạch. Dự kiến kế hoạch năm 2022: Tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường là 56 lớp. Trong đó năm 2020 chuyển sang là 22 lớp. Năm 2022 khai giảng 34 lớp (hệ đào tạo khai giảng 12 lớp, hệ bồi dưỡng khai giảng 22 lớp).

Tiếp tục điều chỉnh giáo án, hệ thống câu hỏi thảo luận, đề thi, kiểm tra (đối với tất cả các hình thức thi, kiểm tra) phù hợp với chương trình mới.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên. Tăng cường điểm danh, kiểm tra sĩ số, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, vi phạm của học viên.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng nghiên cứu tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tích cực tham gia tư vấn chính sách cho Tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, cụ thể: Triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, đăng ký 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 07 đề tài cấp cơ sở; tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 03 hội thảo khoa học cấp trường; sinh hoạt 06 chuyên đề khoa học; xuất bản 03 Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”;  xuất bản 02 cuốn sách; tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp Trường; tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó tập trung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và nội dung chuyên đề năm 2022 do tỉnh ban hành về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; quan tâm vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên; giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện đạt kết quả tốt các mô hình học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 thông qua những hoạt động như: lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Viết bài tham gia theo kế hoạch phân công; tham gia hội thảo của tỉnh, tọa đàm của trường; cuộc thi viết của Học viện. Đẩy mạnh liên kết tài khoản mạng xã hội facebook Angiang Thịnhvượng và facebook của các thành viên Tổ giúp việc, viên chức, giảng viên, học viên lan toả sâu rộng tin, bài, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet...

*

*       *

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 04 ngày 22-12-2021 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn. Trong đó, xác định đến năm 2025, Trường sẽ đạt Trường chuẩn mức 1, và định hướng đến năm 2040 đạt Trường chuẩn mức 2. Đề án 04 là sự quan tâm sâu sắc của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, đoàn thể, địa phương đối với sự phát triển của ngôi Trường chính trị mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu! Đảng ủy trường đã ra Nghị quyết chuyên đề, Ban Giám hiệu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và toàn thể viên chức, giảng viên Nhà trường hạ quyết tâm hành động để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm đạt được mục tiêu, lộ trình của Đề án 04./.

các tin khác