Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Về việc thực hiện chi chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

11:25 28/10/2021

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác