Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18 tại An Giang

03:22 12/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, sáng ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18 tại An Giang.

Đại biểu, thầy cô giáo và học viên tham dự khóa học

Đến dự Khai giảng ThS. Nguyễn Thanh Bình -  Phó Trưởng Bộ môn khoa học hành chính và tổ chức nhân sự, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; các đồng chí lãnh đạo Phòng, Ban của Học viện Hành chính, thầy cô Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và 44 học viên lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 18.

Mục tiêu của khóa đào tạo là trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự khóa học

Trong quá trình học tập học viên sẽ được tiếp thu 20 chuyên đề và các báo cáo chia làm 3 phần kiến thức, với tổng lượng là 240 tiết. Phần I: phần kiến thức chung về hành chính nhà nước (Lý luận về hành chính nhà nước; Pháp luật trong hành chính nhà nước; Quyết định hành chính nhà nước; Tổng quan về chính sách công; Quản lý nguồn nhân lực; văn hóa công sở…); phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ (quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, chuyên đề báo cáo: Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam); phần III: những kỹ năng cơ bản (kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ, kỹ năng phân tích công việc, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ, kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp…), 2 bài kiểm tra và viết tiểu luận cuối khóa về xử lý tình huống.

ThS. Nguyễn Thanh Bình -  Phó Trưởng Bộ môn khoa học hành chính và tổ chức nhân sự phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng, ThS. Nguyễn Thanh Bình -  Phó Trưởng Bộ môn khoa học hành chính và tổ chức nhân sự thừa ủy quyền của lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt chào mừng 44 học viên tham gia khóa học. Đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên tham dự đầy đủ nội dung, chương trình khóa học; chấp hành tốt quy chế của Học viện và của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; chủ động, tích cực trong học tập, gắn lý luận với thực tiễn công tác; chú trọng rèn luyện, phát triển các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Tuấn Khanh

các tin khác