Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B182

06:06 11/06/2024

Sáng 11/6/2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B182 (hệ không tập trung).

ThS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp

ThS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công ban cán sự lớp B182

Tập thể Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị B182 chụp ảnh lưu niệm với Thầy cô và Ban Giám hiệu trường.

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị B182 có 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn của các Đảng bộ: TP. Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Tri Tôn, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia lớp học với tổng số tiết học là 1.056 tiết (dự kiến thời gian học 12 tháng).

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; kiến thức bổ trợ và phần đi nghiên cứu thực tế để thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận…

Theo Báo An Giang Online

các tin khác