Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

04:57 23/05/2023

Chiều ngày 23/5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính khóa 20.

Qua 2 tháng thực học, 38 học viên, là các trưởng, phó trưởng phòng (đương chức hoặc quy hoạch) ở các cơ quan cấp tỉnh, cấp  huyện và tương đương đã được nghiên cứu 240 tiết (của 20 chuyên đề giảng dạy và 6 chuyên đề báo cáo), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận cuối khóa… Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, gồm 3 phần: Kiến thức, kỹ năng, đi thực tế, kiểm tra và viết tiểu luận. 

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên

Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, gồm: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Quản lý công trong xu thế phát triển; Tổng quan về chính sách công; Tổng quan về phát triển bền vững; Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội…

Các học viên còn nghiên cứu các chuyên đề báo cáo, gồm: Kinh nghiệm tham mưu chính sách công; Tình hình đầu tư công ở bộ, ngành, địa phương; Kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế; Cục diện kinh tế, chính trị thế giới và tác động đến Việt Nam…

Khen thưởng học viên xuất sắc

Kết quả, có 9 học viên xếp loại giỏi (tỷ lệ 23,68%), 25 học viên xếp loại khá (tỷ lệ 65,79%), 04 học viên xếp loại trung bình (chiếm 10,53%). Tất cả 38 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Đây là lớp thứ 2 do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đảm nhận bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương./.

các tin khác