Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B174 tại huyện Thoại Sơn

01:16 14/09/2023

Chiều 13/9/2023, Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B174 (hệ không tập trung) tại huyện.

TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm

Đ/c Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thoại Sơn trao quyết định ban cán sự lớp Trung cấp Lý luận chính trị B174

Tham gia khóa học (khoảng 12 tháng), 79 cán bộ công chức các xã, thị trấn và các ban, ngành huyện Thoại Sơn được trang bị chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm 1.056 tiết, với những nội dung, như: Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận và các tổ chức đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành...

Nguồn: Báo An Giang

các tin khác