Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

03:19 01/12/2022

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên K81 năm 2022.

ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao Quyết định chủ nhiệm lớp

Tham gia lớp học có 92 học viên là cán bộ, công chức viên chức đang công tác tại các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Học viên tham gia lớp học được học tập 3 nội dung chính, phần 1 trang bị kiến thức chung với 7 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo; phần 2 có 9 chuyên đề kỹ năng cơ bản; phần 3 học viên tham gia viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa. Thông qua lớp học góp phần trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; thành thạo một số kỹ năng thực thi công vụ, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân công chức viên chức. Qua đó, nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước./.

các tin khác