Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo Phát triển kinh tế biên mậu huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

12:01 30/07/2023

Ngày 30/7/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Phát triển kinh tế biên mậu huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do ThS. Huỳnh Thị Minh Trang, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

ThS. Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Chủ tọa Hội thảo phát biểu ý kiến.

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm cùng chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm nghiên cứu.

 

T/h Ph Đông

các tin khác