Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B143 hệ không tập trung niên khóa 2020

10:26 28/05/2020

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B143 hệ không tập trung niên khoá 2020.

Đến dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí: Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các thầy cô giáo và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B143.

Quý đại biểu, thầy cô giáo và học viên lớp TCLLCT-HC B143 dự lễ khai giảng

Chương trình khóa học là 12 tháng, với 6 phần học. Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chúc mừng và nhắn nhủ các học viên cần xác định động cơ và phương pháp học tập đúng đắn, nghiêm túc, thực hiện đúng theo nội quy, quy chế, tích cực trong học tập nhằm đem lại kết quả cao nhất. Đối với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm theo dõi, quản lý lớp học cùng với lớp học xây dựng môi trường học tập phù hợp giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên chặt chẽ đúng theo quy chế nhà Trường.

Đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các học viên nghiêm túc, chấp hành đúng theo nội quy, quy chế nhà Trường. Xác định động cơ đúng đắn để học tập cho hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc học tập, tự giác, năng động, sáng tạo để lĩnh hội một cách đầy đủ, toàn diện nội dung kiến thức mà thầy cô truyền đạt để nắm những kiến thức và vận dụng vào hiệu quả trong quá trình công tác tại đơn vị. Đồng chí đề nghị lớp học phải thống nhất, phải là trung tâm đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và tạo mối hệ tốt đẹp giữa Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các Phòng, Khoa trong nhà Trường để đáp ứng kịp thời việc học tập, rèn luyện để có hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu nhà Trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để các học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong quá trình học tập tại Trường./.

Tuấn Khanh

các tin khác